Mellgrens Blandning
spelodans
 

Mellgrens Blandning

består av några av Göte­borgs mest rutin­erade spel­män och dansare och fram­för bygde­danser till tradi­tionell folk­musik på ett inspi­rerande och med­ryckande sätt.

Mellgrens Blandning åtar sig fram­trädanden med musik, dans och lekar till genuin folk­musik från olika land­skap i Sverige i före­ställ­ningar från 10 min till 45 min.

Mellgrens Blandning har de senaste tio åren haft en rad fram­trädanden på inter­nation­ella kon­ferenser, kurser, frisk­vårds­dagar, mässor, muséer, jul­marknader mm samt diverse privata arrange­mang som fester, bröllop och dop.

Mellgrens Blandning skräddar­syr varje fram­trädande efter uppdrags­givarens önske­mål.


Spelmän
CV
Kontakta
Dansare
 
Länkar