Mellgrens Blandning
spelodans
 

Mellgrens Blandning Spelmän och Dansare är entusiastiska spel­män som spelar svensk folk­musik från olika land­skap och orter i Sverige, och erfarna och skick­liga dansare som dansar upp svensk bygde­dans på ett tradi­tionellt sätt.

Vi i Mellgrens Blandning åtar oss spel och dans­uppvisningar i skiftande samman­hang. Vi anpassar program för före­tag och fören­ingar från 15 till 45 minuter.

Vi åtar oss också effekt­fulla upp­trädanden i mindre grupp. Ett exempel är när musikerna spelar och ett enda par dansare kommer svävande in över golvet. Ett annat av våra upp­skattade inslag är när musiken växlar tempo och kaval­jeren visar upp sig med olika akro­batiska in­slag för att imponera på damen under dansen.


Spelmän
CV
Kontakta
Dansare
 
Länkar